Kompetens, erfarenhet och beprövade lösningar


Boka kostnadsfri konsultation!

Utvalda frågor från vår offert:


Planering och budgetering

Den viktigaste delen i ett framgångsrikt strategigenomförande är ett effektivt utnyttjande av företagets resurser. Planering och budgetering är några av de viktigaste controllingverktygen. Lämpade applikationer effektiviserar betydligt processerna.

Prognostisering

Tack vare applikationer som stödjer prognostisering kan man förutse händelser, analysera varianter och deras påverkan på resultatet i framtiden. Användarna kan på ett enkelt och snabbt sätt definiera en valfri delmängd i en multidimensionell modell som underlag för prognostisering samt en tidsperiod för vilket prognosen genereras.

Rapportering

Rapporteringen omvandlar data till information som stödjer analys-, budgeterings-, och planeringsprocesser eller processen inom beslutsfattandet. En av nyckelaspekterna inom rapporteringen är visualisering av informationen både vad gäller anpassning till rätt mottagare och dess tillgänglighet.

Läs mer!

I över 20 år har vi arbetat med att effektivisera controlling baserat på lösningar från våra partners:


Infor d/EPM - applikation som är beprövad i flera organisationer i världen och i Polen. Systemet i dess tidigare versioner (tillgängligt som MPC och sedan PM) har implementerats med framgång sedan 20 år tillbaka. Lösningens huvudmoduler: Planering och Budgetering, Strategisk styrning, Konsolidering.

Oracle Hyperion Planning - flexibel plattform som stödjer planerings-, budgeterings- och prognostiseringsprocesser och baseras på interaktiv åtkomst till alla funktionaliteter genom webbläsare eller MS Office applikationer (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Microsoft BI - kraftfullt visualiseringsverktyg. Hjälper till att förvandla innehållslösa och obegripliga data till data som betydligt underlättar beslutsfattandet på olika nivåer i organisationen.

Case study


Låt oss hålla kontakten!


Om ni vill få mer information om våra lösningar, tjänster eller erfarenheter – välkomna till en kostnadsfri konsultation.

Kontaktperson

 Radosław Kozieja, Codec Polen, Codec Tyskland


Radosław Kozieja
VD för Cogit
Mobil: +48 605 408 007
Tel: +48 22 496 60 00
Email: rkozieja@cogit.pl

Cogit
Postępu 21
02-676 Warsaw, Polen